Vad är egentligen stress??

Stress en överlevnadsinstinkt 
När vi i historisk sett (lååångt tillbaka) blev stressade berodde det säkerligen på hot av diverse slag & vi var tvungna att handla för att överleva. Då var kroppens reaktionen ofta att mobilisera energi eftersom kroppen krävde mer bränsle! Kanske för att vi var tvungna att fly från hotfulla situationer.. såväl hjärnan som kroppen reagerade i något som kallas kamp- eller flyktreaktion. Kroppen reagerar på samma sätt än idag, men vi behöver sällan använda fysiska krafter.

Men vi kan också reagera med att "spela död"...
När hjärnan bedömer att faran är oövervinnerlig & där flykt eller kamp inte är ett alternativ, går det parasympatiska nervsystemet in och drar ner på energin. Det kan leda till symtom som  trötthet, yrsel, muskelsvaghet, låg puls, lågt blodtryck, en svimningskänsla och symtom från magen. Känslan av att vilja isolera sig & begränsa sina sociala kontakter uppstår då. Vi kan också uppleva en känsla av att bli handlingsförlamade, nedstämda & deprimerade.

Vad händer när vi stressar? 
När en situation upplevs som hotfull av hjärnan reagerar det sympatiska nervsystemet, vilket är en del av det autonoma nervsystemet som i sin tur styr andning & puls -sånt som inte är viljestyrt. 

Stresshormoner såsom kortisol, noradrenalin & adrenalin utsöndras från binjuren och pumpas ut i blodet. Stresshormonernas uppgift är att öka puls och blodtryck, men även att se till att det finns tillräckligt med energi till musklerna och hjärnan. I detta läget blir vi mindre smärtkänsliga och blodet koagulerar snabbare. Musklerna & hjärnan får ökat blodflöde medan andra delar såsom matsmältningen, huden och andra organ får mindre -de delar som inte behövs i kampen på liv & död. 

  Källa; Hjärnfonden

Jag tycker att detta är synnerligen intressant eftersom vi lever i ett sånt stressat samhälle & inte minst eftersom jag tenderar att bli väldigt stressad i perioder. Att tänka på stress utifrån flykt- eller kampbeteende är spännande -även om jag inte hittar någon direkt hjälp i det för att minska min egen stress... Jo kanske...får tänka på det nästa gång jag blir stressad.

Men samtidigt känns det som att mycket stress idag byggts upp under lång tid...då känns det svårare att härleda till kamp eller flykt...

(null)


Puss å kram